Орієнтовна тематика робіт відділення наук про Землю

 

До уваги вчителів географії та учнів пропонуємо орієнтовні теми для науково - дослідницьких робіт географічного напряму.

 

 1. Проблеми і перспективи реформування господарства м. Києва в зв’язку з переходом до ринку.
 2. Тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку м. Києва.
 3. Ефективність соціально-економічних перетворень у м. Києві.
 4. Тенденції розвитку малих підприємств Києва та Київщини .
 5. Економіко-географічний аналіз та оцінка господарської діяльності однієї з галузей промисловості (на прикладі конкретних підприємств м. Києва).
 6. Актуальні проблеми розвитку міжнародних економічних зв’язків підприємств та організацій м. Києва.
 7. Виробничий потенціал Києва : стан, проблеми та перспективи розвитку.
 8. Економіко-географічна оцінка територіальної організації господарства (на прикладі одного з міських районів м. Києва).
 9. Економіко-географічний опис внутріміського району м. Києва.
 10. Проблеми раціональної територіальної організації господарства Києва.
 11. Соціальний захист населення одного з міських районів Києва.
 12. Соціальні проблеми безробіття у великому місті (на прикладі м. Києва або одного з внутріміських районів).
 13. Вплив науково-технічного прогресу на екологічний стан великого міста (на прикладі внутріміського району).
 14. Державна підтримка малого бізнесу (на прикладі адміністративного району м. Києва).
 15. Участь Києва у розбудові нових економічних відносин з країнами Європи.
 16. Демографічні проблеми великого міста (на прикладі Києва).
 17. Господарство Києва та екологічні проблеми оточуючої території.
 18. Проблеми раціонального природокористування у великому місті (дослідження конкретних ситуацій на території Києва та оточуючої території).
 19. Ландшафти Києва та Київського Придніпров’я (фізико-географічний опис та виявлення шляхів вирішення екологічних проблем).
 20. Стан біосфери Києва та окремих територій Київського Придніпров’я.
 21. Вплив антропогенних факторів на оточуюче середовище.
 22. Урбанізація і проблеми оточуючого середовища (на прикладі великого міста).
 23. Екологічний стан води у м. Києві.
 24. Проблеми охорони та відтворення малих рік та озер на Київщині.
 25. Фізико-географічна характеристика річки, озера, болота та ін..
 26. Підземні води: характеристика, оцінка, використання.
 27. Визначні географи, геологи, метеорологи Києва та їх внесок у розвиток географічної науки.
 28. Геологія та геоморфологія Києва та Київської області.
 29. Історія геологічного розвитку території України та її регіонів.
 30. Корисні копалини України. Розподіл, добування, економічна раціональність розробки родовищ.
 31. Оцінка та перспективи використання окремих видів корисних копалин та мінеральних ресурсів України (регіональні особливості) та Київщини.
 32. Про що розповідають мінерали (на прикладі системи геологічних екскурсій по Київщині).
 33. Мінералографія  (дослідження руд в умовах науково-дослідної лабораторії).
 34. Петрографія магматичних та метаморфічних руд.
 35. Геохімічні методи пошуку родовищ корисних копалин.
 36. Мінералогічні та геохімічні методи дослідження мінеральної речовини.
 37. Геохімія природних ландшафтів.
 38. Інженерна геологія та гідрологія.
 39. Вулканологія на прикладі активних геологічних зон.
 40. Петрографія осадових  порід.
 41. Генетичні типи родовищ корисних копалин.
 42. Економічні дослідження мінеральної сировини різних видів.
 43. Металічні та неметалічні корисні копалини.
 44. Загальні проблеми геології нафти та газу.
 45. Нафтогазоносні провінції України.
 46. Корисні копалини Світового океану.
 47. Формування рельєфу. Вплив ендогенних та екзогенних процесів на рельєф.
 48. Проблеми та шляхи раціонального використання енергетичного потенціалу Києва та Київщини.
 49.  Тектонічні рухи. Екологічні катастрофи. Прогнозування та попередження.
 50. Геоекологічний стан та проблеми  окремих  адміністративних  одиниць (села, сільської ради,  міста, району, області) або природних комплексів.
 51. Характеристики земельних ресурсів та геоекологічна ситуація під впливом ерозійних процесів на території міста.
 52. Дослідження особливостей рельєфу та рельєфоутворюючих процесів.
 53. Зв’язок формування покладів корисних копалин та рельєфу.
 54. Опис колекції мінералів та гірських порід, зібраних під час походів, експедицій по Київщині.
 55. Підземні води Києва та їх охорона.
 56. Гідроекологічні особливості та перспективи використання мінеральних вод України, їх регіональна оцінка.
 57. Форми похованого рельєфу в межах села, сільської ради,  міста, району, області.
 58. Проблеми малих річок великого міста (на прикладі найближчої до школи річки).
 59. Наслідки радіоактивного забруднення окремих територій Київщини та шляхи їх подолання.
 60. Краєзнавче вивчення міських районів Києва.
 61. Природний комплекс та його вивчення.
 62. Клімат. Кліматичні явища. Несприятливі явища погоди.
 63. Зміни клімату в минулому.
 64. Клімат своєї місцевості.
 65. Зміна атмосфери під впливом людської діяльності у великому місті (на прикладі Києва та оточуючої території).
 66. Вплив великого міста на розподіл кліматичних показників.
 67. Кліматичні особливості Київської області.
 68. Температурний режим Києва та Київської області.
 69. Динаміка річних сум опадів у Києві.
 70. Забруднення атмосферного повітря у великому місті.
 71. Несприятливі атмосферні явища, що спостерігаються в Києві та Київській області.
 72. Сучасні супутникові спостереження за станом атмосфери.
 73. Оптичні та електричні явища, що пов’язані з розвитком хмар та туманів.
 74. Основні причини сучасних змін клімату.
 75.  Сучасні системи моніторингу атмосферного повітря.
 76. Картографування стану природного середовища в межах населених пунктів України.
 77. Краєзнавче та рекреаційно-туристичне картографування.
 78. Мікрогеографічне вивчення найближчого оточення школи.
 79. Виявлення актуальних соціально-економічних проблем Києва та Київщини.
 80. Перспективи розвитку рекреаційного господарства Києва і Київщини.
 81. Розробка туристсько-краєзнавчих походів по Київщині.
 82. Опис здійсненого туристичного походу.
 83. Тенденції та перспективи розвитку зеленого туризму в Україні.

Фотогалерея

foto
Підсумкова сесія Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН