Орієнтовна тематика робіт для секції «Мікро- та макроекономіки»

            Мікроекономіка

 1. Мікросередовище підприємства
 2. Бізнес-план як ефективна форма залучення інвестицій
 3. Розвиток конкуренції в Україні
 4. Методи просування товарів на ринок
 5. Інфляція, економічна природа, форми, типи і наслідки
 6. Методи та методика формування цін
 7. Механізми захисту та підтримки конкуренції на ринку.
 8. Монополія і досконала конкуренція.
 9. Науково-технічна революція та науково-технічний прогрес.
 10. Поняття та особливості формування ринку праці
 11. Сукупний попит і сукупна пропозиція
 12. Сутність та фактори економічного зростання
 13. Суть, форми і причини інфляції
 14. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
 15. Економічна історія Києва
 16. Основні функції менеджменту
 17. Рівні менеджменту в організації
 18. Теорія прийняття управлінських рішень
 19. Соціальна відповідальність та етика менеджменту
 20. Маркетингові дослідження на підприємстві

Макроекономіка

 1. Макросередовище підприємства
 2. Бідність як економічна проблема України
 3. Міжнародна трудова міграція населення України
 4. Антимонопольне регулювання в економіці України
 5. Соціальна нерівність: причини та наслідки
 6. Світові економічні кризи, історія виникнення і розвитку
 7. Безробіття в Україні
 8. Розвиток підприємництва в Україні
 9. Розвиток туризму та його роль в Україні
 10. Державне регулювання міжнародної торгівлі
 11. Форми міжнародного підприємництва
 12. Глобальні економічні проблеми
 13. Перспективи вступу України до НАТО
 14. Роль держави в системі макроекономічного регулювання
 15. Державний бюджет України, джерела його формування.
 16. Економіка України в 2011 році: підсумкові та прогнозні макропоказники
 17. Історія виникнення і розвитку макроекономічної науки
 18. Національний дохід і ВВП як основні макроекономічні показники.
 19. Маркетингу як наука та сфера людської діяльності.
 20. Сутність та значення менеджменту.

Фотогалерея

foto
Розпочала роботу Лабораторія лідерства та фасилітаційних практик Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН