Орієнтовна тематика робіт для секції «Економічна теорія та історія економічної думки»

 

1. Потреби та їх роль в економічному розвитку суспільства.

2. Концепція постіндустріального розвитку людського суспільства.

3. Типи сучасних економічних систем.

4. Основні форми організації бізнесу.

5. Види конкурентної боротьби підприємств.

6. Переваги та недоліки різних організаційних структур.

7. Економічна система: сутність, характеристика, особливості.

8. Економічна суть ринку праці.

9. Умови функціонування та припинення діяльності підприємства.

10. Ринковий попит та фактори його формування.

11. Методи конкурентної боротьби в умовах ринкової  економіки.

12. Попит та пропозиція на ринку праці.

13. Організаційні форми і особливості функціонування великих корпорацій.

14. Види, форми і фактори заробітної плати.

15. Механізм ціноутворення в умовах розвинутої ринкової економіки.

16. Матеріальні і нематеріальні стимули підвищення продуктивності праці.

17. Основні фактори виробництва.

18. Функціонування фірми на ринку досконалої конкуренції.

19. Види підприємств залежно від форм власності, розмірів та сфери діяльності.

20. Циклічність як закономірність розвитку ринкової економіки.

21. Структурні кризи в сучасній ринковій економіці.

22. Економічні фунуції держави та рівні їх реалізації.

23. Види монополізму та антимонопольна діяльність держави.

24. Побудова ефективної організаційної структури на підприємстві.

25. Тіньовий сектор та його вплив на економіку.

26. Глобалізація як тенденція сучасного розвитку світової економіки.

27. Чинники, що впливають на інвестиційний попит в Україні.

28. Суспільні блага та їх роль в економіці.

29.  Велична постать ХІХ століття - видатний економіст Туган-Барановський.

30. Економічна теорія адама Сміта.

31. Провідні погляди Давіда Рікардо.

32. Теорія Альфреда Маршалла. 

33. Економічні ідеї Джона Мейнерда Кейнса.

34. Концепція Пола Самуельсона.

35. Погляди представників школи наукового управління.

36. Піраміда потреб Абрахама Маслоу.

37. Українська економічна думка: минуле і сьогодення.

38. Економічні аспекти глобальних проблем.

39. Управлінські погляди Генрі Форда.

40. Видатний менеджер ХХІ ст. Стів Джобс.

Фотогалерея

foto
Розпочала роботу Лабораторія лідерства та фасилітаційних практик Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН