Орієнтований перелік тем науково-дослідницьких робіт відділення фізики та астрономії 2015-2016 н.р.

 

Секція «Теоретична фізика»

 1. Застосування аналогових обчислювальних пристроїв для моделювання фізичних задач
 2. Аналіз функціональних залежностей фізичних величин. Метод розмірностей.
 3. Візуалізація звукових коливань.
 4. Вакуум. Енергія фізичного вакууму. Закони збереження енергії та симетрія простору-часу.
 5. Теоретичні основи будови застосування прискорювачів елементарних частинок.
 6. Лінійна теорія коливань. Биття та їх застосування.
 7. Вплив характеристик матеріалів та особливостей архітектури будівель на можливі варіанти розвитку пожеж.
 8. Графіки в задачах кінематики. Метод аналогій. Основи графічного методу розв'язку задач.
 9. Параболічні залежності в задачах на рівноприскорений рух.
 10. Фізичні та математичні основи цифрової обробки зображень.
 11. Теорія представлення кодування та передачі інформації
 12. Взаємозв'язок ентропії та інформації.
 13. Теоретична оцінка ефективності енергозберігаючих технологій в житловому будівництві.

 

Секція «Експериментальна фізика»

 1. Вирощування кристалів. Анізотропія фізичних властивостей монокристалів. Симетрія кристалічної решітки та її прояви.
 2. Аеродинаміка смужок паперу.
 3. Вимірювання характеристик полімерних плівок.
 4. Залежність температури закипання води і часу кипіння від ступеня забрудненості.
 5. Вплив різних фізичних чинників на швидкість випаровування рідин.
 6. Вимірювання фізичних характеристик харчових продуктів.
 7. Вимірювання характеристик полімерних плівок.
 8. Використання пластикових ПЕТ пляшок у простих дослідах з фізики.
 9. Вивчення залежності швидкості висипання сипучих речовин від фізичних характеристик часточок.
 10. Дослідження аеродинамічних характеристик різних моделей паперових літаків. Вимірювання відповідних величин.
 11. Плазмонний резонанс та біосенсорна діагностика захворювань.
 12. Явище поверхневого натягу. Поверхнево-активні речовини. Використання дослідів з мильними бульбашками при вивченні поверхневого натягу.
 13. Акустична локація та сенсорика.
 14. Атомно-силова мікроскопія наноматеріалів.
 15. Поляризаційні методи досліджень стану поверхні.
 16. Дослідження потужності та ККД випромінювачів світла різного типу.
 17. Енергозбереження освітлювальних приладів.
 18. Вплив розміру та концентрації мікрочастинок на поглинання та розсіяння світла.

 

Секція «Біофізика»

 1. Знезаражування питної води електричним струмом.
 2. Адаптація живих організмів до високих температур.
 3. Біомеханічні принципи у техніці. Біоміметика.
 4. Види шумового забруднення. Вимірювання рівня шумового забруднення. Експериментальне вивчення впливу шумового забруднення на живі організми.
 5. Вивчення впливу вологості повітря на біологічні системи.
 6. Вплив зовнішніх факторів на зір школярів.
 7. Біофізика механізмів впливу прослуховування гучних звуків через навушники на гостроту слуху.
 8. Гідродинамічні характеристики кровоносної системи та методи їх вимірювання.
 9. Око людини як оптична система. Біофізичні механізми впливу зорових тренажерів на зір людини.
 10. Вплив спектральних характеристик штучного освітлення на ефективність процесу фотосинтезу рослин.

 

Секція «Астрономія та астрофізика»

 1. Дослідження маловивчених явищ на диску планети Юпітер за результатами візуальних спостережень.
 2. Магнітні бурі в атмосфері планет гігантів Сатурна, Урана (спостереження, статистика, інтерпретація).
 3. Результати космічної місії «Розетта» до комети 67Р/ Чурюмова-Герасименко.
 4. Комети Головного поясу астероїдів – парадоксальне явище в космогонії Сонячної системи.
 5. Дослідження ефекту Ярковського в орбітальній еволюції деяких астероїдів.
 6. Фотометрія та астрометрія потенційно-небезпечних для Землі астероїдів.
 7. Вікова крива блиску унікальної змінної зорі Т Ursa Minor.
 8. Періодичність спалахів блиску квазара OJ 287.
 9. Транзитна фотометрія окремих екзопланет за результатами міжнародних баз даних.
 10. Спостереження змінних зір за допомогою робот-телескопа МАН.

 

Секція «Аерофізика та космічні дослідження»

 

 1. Вплив водяної пари на атмосферу Землі.
 2. Річні зміни водяної пари в різних містах (областях) України.
 3. Аналіз змін озонового шару над Києвом.
 4. Роль вмісту озону на клімат.
 5. Сезонні зміни температури верхньої атмосфери Землі.
 6. Добові зміни температури верхньої атмосфери Землі.
 7. Дослідження руху супутників Юпітера.
 8. Дослідження руху планет на небесній сфері.
 9. Діаграма Гершпрунга-Рассела.
 10. Вплив сонячної активності на процеси в атмосфері Землі.
 11. Індекси та цикли Сонячної активності.
 12. Визначення напруженості магнітного поля в сонячних плямах.
 13. Визначення висоти гір на Місяці за фотографіями.
 14. Грозові явища в атмосфері Землі: причини виникнення та характерні особливості.
 15. Сучасні супутникові методи дослідження земної поверхні.
 16. Наземні спостереження метеорних потоків.

Фотогалерея

foto
Підсумкова сесія Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН