ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОБІТ секції «Мікроекономіка та макроекономіка»

1. Середній клас як запорука соціально-економічного розвитку України.
2. Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні.
3. Проблема нерівності в доходах та напрями її розв’язання.
4. Проблема бідності населення України.
5. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України.
6. Особливості розвитку фондового ринку України.
7. ТНК та їх діяльність в Україні.
8. Розвиток бізнесу та підприємництва в Україні (на прикладі …. області).
9. Особливості розвитку і функціонування малого підприємництва в Україні (в …. області).
10. Сучасні проблеми функціонування та розвитку підприємств транспорту.
11. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості в Україні.
12. Механізм регулювання безробіття в Україні.
13. Проблеми зайнятості населення в аграрній сфері України (на прикладі …).
14. Проблема безробіття серед молоді в Україні.
15. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та їх наслідки для України.
16. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили.
17. Проблема нелегальної міграції в Україні та в світі.
18. Інвестиційний клімат України: стан та шляхи покращення.
19. Проблеми та перспективи венчурного інвестування в Україні.
20. Проблеми та перспективи інвестування в STARTUP.
21. Зарубіжний і вітчизняний досвід становлення та розвитку STARTUP.
22. Вплив тіньового сектору на результати функціонування економічної системи.
23. Проблема тінізації економіки в Україні та шляхи їх вирішення.
24. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання.
25. Конкурентоспроможність економіки України: місце України в основних світових рейтингах.
26. Аналіз конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках і шляхи їх підвищення.
27. Порівняльний аналіз основних макроекономічних показників країн Європи.
28. Досвід євроінтеграції Польщі для України.
29. Вплив світових катаклізмів та техногенних катастроф на економічний розвиток.
30. Становлення та розвиток кластерів в Україні та світі.
31. Теоретичні та практичні аспекти системи пенсійного забезпечення України
32. Аналіз розвитку електронної комерції
33. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні
34. Транскордонне співробітництво
35. Вільні економічні зони: проблеми та перспективи
36. Розвиток та регулювання ринку зовнішньої реклами міста
37. Інтернет-маркетинг у бізнесі
38. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства
39. Дослідження стану та проблем розвитку державного підприємства
40. Сучасні тенденції ринку нафтопродуктів
41. Демографічна криза в Україні та її вплив на економіку
42. Інтелектуальна власність: сутність, особливості та перспективи її розвитку в Україні
43. Макроекономічні показники інтегрованості України для вступу до Євросоюзу
44. Оцінювання та регулювання нерівності населення за доходами в Україні
45. Прихована реклама як технологія управління споживчою поведінкою населення
46. Інтернет-реклама як рушійна сила просування товару в інформаційному суспільстві
47. Економічне піратство в Україні: заходи протидії
48. Необхідність запровадження систем управління якістю на підприємствах України
49. Моделювання макроекономічних процесів на базі статистичних даних
50. Сучасні аспекти розвитку роздрібної торгівлі

 

Фотогалерея

foto
Підсумкова сесія Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН