ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОБІТ секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит»

1. Фінансово-інституційне забезпечення енергозбереження житлових будинків
2. Криптовалюта. Біткоїн як інноваційна система грошей у сучасній економіці
3. Страхування
4. Поява, роль та перспективи криптовалют
5. Інвестиційна діяльність комерційних банків України
6. Теоретичне обгрунтування необхідності регулювання ринку кредитів до зарплати в Україні
7. Проблеми фондового ринку України та напрями їх вирішення
8. Перспективи розвитку банківського он-лайн кредитування в Україні
9. Залучення і використання інвестицій у розвиток економіки Києва
10. Фінансовий потенціал підприємства
11. Фінансова оцінка розвитку малого бізнесу в умовах децентралізації
12. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України
13. Джерела залучення коштів
14. Антиінфляційна монетарна політика в Україні
15. Напрямки забезпечення стабілізації валютного курсу України
16. Дослідження надійності банків України та визначення критеріїв надійності
17. Фінансові інвестиції підприємств та умови їх здійснення інвестиційний клімат в Україні
18. Індекс Ux: можливості застосування економіко-математичних методів у біржовому прогнозуванні
19. Реформування банківської системи України
20. Формування фіскального простору економічних реформ в Україні
21. Шляхи покращення платіжного та торговельного балансу України на основі аналізу міжнародного досвіду
22. Стійкість українських грошей в національному та міжнародному вимірах
23. Девальвація національної валюти: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід
24. Податкова система України
25. Золотовалютні резерви України та їх роль у формуванні конкурентоздатної економіки
26. Фінансовий лізинг як особливий вид фінансової послуги в Україні та світі
27. Державний бюджет України: головні цифри і основні пріоритети
28. Співпраця України з МВФ
29. Стабільність національної грошової одиниці: сутність та основні чинники
30. Товарні біржі як універсальний механізм ринкової організації, тенденції світового досвіду та перспективи розвитку в Україні
31. Грошові реформи: досвід України та зарубіжних країн
32. Державний борг та методи управління ним на сучасному етапі
33. Кредитна діяльність комерційних банків в післякризовий період
34. Банківська система України: стан та перспективи розвитку.
35. Доходи Державного бюджету України та джерела їх формування.
36. Зовнішні запозичення в Україні: проблеми та перспективи.
37. Методи оцінки фінансових ризиків підприємств.
38. Напрями залучення і використання іноземних інвестицій в Україні.
39. Організація фінансового контролю в Україні.
40. Комерційні банки: місце і роль у фінансовій системі України.
41. Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
42. Ринок цінних паперів та напрями його розвитку.
43. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.
44. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні.
45. Історія грошей в Україні.
46. Світова валютна фінансова система: еволюція і шляхи подолання кризового стану.
47. Роль НБУ в грошово-кредитній політиці держави.
48. Міжнародні валютно-фінансові організації.

 

Фотогалерея

foto
Підсумкова сесія Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН