ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОБІТ секції «Економічна теорія та історії економічної думки»

1. Економічна теорія та економічна політика в сучасних умовах розвитку.
2. Проблема задоволення потреб населення України.
3. Сімейний бюджет в Україні: проблеми формування та використання.
4. Суперечності економічних інтересів в Україні та можливість їх вирішення.
5. Теорія вартості: зміст, еволюція, сучасні інтерпретації.
6. Проблеми та перспективи розвитку товарного виробництва в Україні
7. Гроші в економічній системі сучасної України.
8. Інфляційні процеси в Україні на сучасному етапі.
9. Товарні біржі (узагальнення світового та вітчизняного досвіду діяльності).
10. Фондовий ринок в Україні: проблеми розвитку та шляхи подолання.
11. Банківська система України: проблеми функціонування та можливості їх вирішення на сучасному етапі.
12. Ринок робочої сили України в контексті євроінтеграції.
13. Проблеми та перспективи становлення ринку послуг в Україні.
14. Системи соціального захисту населення: досвід реформування в розвинених країнах світу.
15. Бізнес-середовище в Україні.
16. Тіньова економіка  в Україні: причини існування, наслідки та шляхи подолання.
17. Валовий внутрішній продукт України: сучасний рівень та шляхи зростання.
18. Іноземні компанії на українському ринку: проблеми та перспективи (на прикладі конкретної компанії).
19. Інтеграція України у європейський економічний простір.
20. Вільні економічні зони і їх роль в економічному зростанні.
21. Глобалізація світової економіки та проблеми адаптації України.
22. Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського господарства (іншої галузі) в Україні.
23. Освітні міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та наслідки для економіки.
24. Особливості міграційної політики розвинених країн (на прикладі конкретної країни або групи країн).
25. Інноваційна модель розвитку економіки та можливість її застосування в Україні (на прикладі конкретної країни або групи країн).
26. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні в процесі реформування соціального захисту населення.
27.  Державна інвестиційна політика в умовах євроінтеграційного розвитку України.
28. Державно-приватне партнерство в світі та в Україні.
29. Механізми державного стимулювання розвитку промислових підприємств в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
30. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні в умовах євроінтеграції.
31. Концепція сталого економічного розвитку та її актуальність у сучасних умовах.
32. Розвинені країни у світовій економіці: особливості моделей розвитку.
33. Рівень життя населення країн та / або груп країн: порівняльний аналіз на початку XXI ст.
34. Циклічність розвитку світової економіки: теорія і практика.
35. Світовий ринок нафти на початку XXI ст.: стан та перспективи розвитку.
36. Сучасні тенденції в світовій торгівлі високотехнологічною продукцією.
37. Сучасні тенденції розвитку світової промисловості.
38. Екологічні проблеми в сучасній світовій економіці та шляхи їх подолання (на прикладі конкретної країни або групи країн).
39. Співробітництво України з міжнародними фінансово-економічними організаціями.
40. Інституціональна (неоінституціональна) парадигма економічної науки: проблеми формування і розвитку.
41. Вплив кейнсіанства на економічну теорію та практику господарювання
42. Вплив інституціоналізму на модифікацію ринкової економіки.
43. Вплив марксизму та маржиналізму на розвиток економічної теорії.
44. Внесок М.І. Туган-Барановського (іншого класика) в розвиток економічної теорії.
45. Розвиток неокласичної парадигми в сучасній економічної теорії.

 

 

 

 

 

 


 

Фотогалерея

foto
Підсумкова сесія Київської МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН