Бухтіяров Віктор Кимович

Повернутись

 

У 1976 р. Віктор Кимович закінчив хімічний факультет Київського ордена Леніна державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «Хімія». З 1976 р. по 2011 р. працював в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. Галузь наукової діяльності – фізична хімія комплексних сполук, синтез ініціаторів полімеризації вінілових мономерів, застосування координаційних сполук для модифікації властивостей практично важливих матеріалів (постійних магнітів, неорганічних сорбентів, каталізаторів).

З січня 2003 року Віктор Кимович працює на посаді доцента кафедри органічної хімії та хімії пестицидів Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Бухтіяров В. К. має великий досвід педагогічної роботи. З 1976 р він почав працюватиз обдарованою учнівською молоддю – проводити заняття у Київській Малій академії наук «Дослідник» та в гуртку теоретичної та експериментальної хімії Київського Палацу дітей та юнацтва. У 1994 – 2000 р.р. працював (за сумісництвом) старшим викладачем, завідувачем секції хімії та екології Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», у 2002 р. – 2007 р.р. − вчителем хімії Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1995 – 1998 р.р. на громадських засадах працював ученим секретарем Комісії з хімічних наук (середня освіта) навчально-методичної ради Міністерства освіти і науки України. У 1994 р. та 1997 р. отримав звання Соросівського вчителя.

З 2011 року є керівником секції екології відділення екології та аграрних наук Київської Малої академії наук учнівської молоді.

Автор 93 наукових та науково-методичних публікацій, співавтор програми з хімії для 8 – 11 класів середньої загальноосвітньої школи (Збірник конкурсних програм з хімії для середньої загальноосвітньої школи. Міністерство освіти і науки України. Навчальне видання. Київ, 1995), посібників з хімії для учнів 8 – 11 класів та вступників до вищих навчальних закладів, співавтор підручника «Курс лекцій з органічної хімії», посібників «Органічна хімія в питаннях», «Практикум з органічної та біологічної хімії».

Має досвід підготовки та проведення олімпіад, конкурсів з хімії різного рівня. Серед його учнів – переможці міських, обласних, республіканських етапів Всесоюзних, Міжнародних та Соросівських олімпіад з хімії, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Команда юних хіміків Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» під його керівництвом двічі посідала другі, один раз – перше місце на Всеукраїнському турнірі юних хіміків.

Член журі та автор задач для Всеукраїнських турнірів юних хіміків.

Педагогічна робота Бухтіярова В. К. неодноразово відзначалася грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Почесними грамотами та дипломами громадських організацій.

 

 

Вибрані праці

1. Бухтияров В.К., Крисс Е.Е., Бударин Л.И. b-Дикетонаты марганца(III) // b-Дикетонаты металлов / Под ред. Л.И.Мартыненко. Сб. научн. тр. − Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 1990. − С. 70−83.

2. Бухтияров В.К., Крисс Е.Е., Бударин Л.И. Бис-бензоилацетонатокарбоксилаты марганца(III) // b-Дикетонаты металлов / Под ред. Л.И. Мартыненко. Сб. научн. тр. − Владивосток: Изд-во Дальневост. Ун-та, 1990. − С.83 − 91.

3. Каталитические свойства b-дикетонатокарбоксилатов марганца(III) в реакции жидкофазного окисления дибензилового эфира кислородом воздуха // Е.Е. Крисс, В.К. Бухтияров, Л.И. Бударин, Д.Г. Чичихин, Г.Л. Камалов. Укр. хим. журн., 1990.− т.56, №2. −C.138−142.

4. Авторское свидетельство 1772643 (СССР). Способ изготовления проницаемого элемента / Л.И. Бударин, В.К. Бухтияров, В.Л. Куцевич, А.В. Шульженко, Н.А. Сидорова. 1992.

5. Каретнікова О.А., Бухтіяров В.К.Програма з хімії для середньої загальноосвітньої школи. - Збірник конкурсних програм з хімії для середньої загальноосвітньої школи: Хімія 8-11 класи. Київ: ІСДО, 1995. − С.107−123.

6. Бухтияров В.К., Фіалков Ю.Я.На чому «спотикаються» автори підручників та посібників з хімії. // Біологія та хімія в школі. − 1997. − №3. −С.44-45. − 1997. − №4. − С.40-43.

7. Бухтияров В.К., Манорик П.А., Телятник А.И.Микрокалориметрия как метод изучения кинетики полимеризации анаэробных герметизирующих композиций. − Укр. хим. журн. − 1998. − T.64, №10. − C.83−87.

8. З досвіду викладання хімічних дисциплін в Технічному ліцеї НТУУ “Київський політехнічний інститут”. В.К. Бухтіяров, В.П. Басов, Т.Л. Первішко, Т.Ф. Мазанко, Л.В. Калабіна, Л.І. Бутченко Збірка доповідей ІІІ Конференції Соросівських Учителів. −13 – 14 грудня 1997 р.– Київ:      Міжнародний фонд “Відродження”, 1998. Частина І. − С.492 -495

9. Manorik P.A., Pavlyukov A.A., Tsivilitsin V.Y., Opanasenko O.S., Bondar I.B., Bukhtiyarov V.К., Demeshko S.V., Phedorenko M.А., Trotsuk I.V. Role of metals hydrides at producing of magnetic materials based on Nd-Fe-B system. – In: Hydrogen Material Science and Chemistry of Metal Hydrides. - The NATO Science series. 2002.II: Mathematics, Physics and Chemistry. V.82. – P.303–308.

10. В.К. Бухтіяров. Стандартні задачі з хімії з розв’язаннями та коментарями. Для учнів 8-11 класів. Учбовий посібник. Тернопіль: Посібники та підручники, 2006, − C. – 48

11. Korzhak A.V., Ermokhina N.I., Stroyuk A.L., Litvin V.I., Bukhtiyarov V.K., Manorik P.A., Il`in V.G. Photocatalytic activity of a mesoporous TiO2/Ni composite in the generation of hydrogen from aqueous ethanol systems.- Theoretical and Experimental Chemistry, Springer Science Inc., 2005, v.41, 26-31

12. А.V. Korzhak, A.E. Raevskaya, A.L. Stroyuk, , V.K. Bukhtiyarov., N.I. Yermokhina, V.I. Litvin, P.A. Manorik, V.G. Ilyin, S.Ya. Kuchmii. - Molecular hydrogen evolution: photocatalytic activity of mesoporous TiO2-containing metal composites.- Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials: Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Hydrogen Materials Science and Chemistry ... II: Mathematics, Physics and Chemistry, ed. by T. Nejat Veziroglu: Springer, 2007, v.172, р. 587-597

13. В.К. Бухтіяров, В.М. Гребенніков, О.Ю. Крюченко, Н.І. Єрмохіна, П.А. Манорик. Синтез і фізико-хімічні характеристики чутливих шарів сенсорів на основі поліакрилової кислоти. − Укр. хім. журнал, 2007, №10, С.90-93

14. Photocatalyti chydrogen evolution over mesoporous TiO2/metal nanocomposites - A.V. Korzhak, N.I. Ermokhina, A.L. Stroyuk, V.K. Bukhtiyarov, A.E. Raevskaya, V.I. Litvin, S.Ya. Kuchmiy, V.G. Ilyin, P.A. Manorik− J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 2008, v.198 (2-3), p. 126-134.

15. Курс органічної хімії. Мельничук Д.О., Вовкотруб М.П., Шатурський Я.П., Якубович Т.М., Бухтіяров В.К., Мельникова Н.М. //Підручник. 2-ге вид. − К: Арістей, 2008, 2010, −C.620  

16. Nanocomposite Ni/TiO2-materials for hydrogen generation systems. N.I. Yermokhina, V.K. Bukhtiyarov, Y.V. Kishenya, V.G. Illin, P.A. Manorik, L.M. Kapitanchuk, O.D. Smiyan, A.M. Puziy, D.S. Kamenskih, V.A. Bortyshevskyy.- International Journal of Hydrogen Energy, 2010, v.35, Р.11-16.

17. Practicalorganic and biological chemistry. D.О. Мelnychuk, М.P. Vovkotrub, N.М. Melnykova, V.К. Bukhtiyarov, Т.М. Yakubovych, V.V. Krotenko. Recommended by the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine as a workbook for students of agrarian higher educational institutions. Kyiv. – 2011. – 295 p.

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея

foto
Настановча сесія у новому форматі від Киівськоі МАН
Всi фото more

Опитування

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН